Dag van de Architectuur 2013
Campagnebeeld ©Arno Roncada

Avond van de Architectuur

Een bloeiend cultuurbad...

...met snedige interventies, muzikale exoten, Limburgse gastvrijheid, journalistieke scherpzinnigheid en architecturaal talent? Beleef het startschot van de Dag van de Architectuur in Hoofdstad Genk, op zaterdagavond 12 oktober in de Grote Zaal van C-Mine.

Kris Verdonck/ A Two Dogs Company toveren de veelvuldig bekroonde architectuur van 51N4E om tot een muzikaal landschap. Columnist Freek Vielen doorkruist de avond met kritische bedenkingen. Radiomaker Jeroen Roppe is gastheer.

 

Wat krijgt u? Een Boek!  –  Een Toekomst!  –  Een Primeur!

 

- Een Boek !

Pascal Verbeken en Jimmy Kets speurden rond in Genk en presenteren:

S O M E W H E R E   C I T Y
Een stadsportret van Genk

>> Burgemeester Wim Dries reageert

Genk is deze editie Hoofdstad van de Architectuur. Het is een atypische stad. “Genk is alleen rand zonder centrum, of evengoed: alleen centrum zonder rand.” schrijft journalist en historicus Pascal Verbeken, die werd uitgenodigd een portret te schrijven van de stad. Het mooie Boekje wordt opgeluisterd met de eigenzinnige beelden die Jimmy Kets van de voormalige mijnstad maakte.

Niet alleen de burgemeester van Genk ontvangt een exemplaar van het boek.  Ook alle aanwezigen kunnen op de Avond van de Architectuur een exemplaar ophalen!

 

- Een Toekomst !

Experten presenteren de Nieuwe Kaart van Limburg:

F A K  –  U H A S S E L T
een nieuwe creatieve faculteit voor Limburg (decaan Rob Cuvers)

S T A T E N  –  G E N E R A A L
een nieuw architecturaal elan voor Limburg (Gideon Boie & Architectuurwijzer vzw)

T O P  –  L I M B U R G
ruimte en toekomst voor Limburg (dept. Ruimte Vlaanderen, MAAT ontwerpers & ZUS)

P L A N N E N   I N   D E   R E A L I T E I T
workshop gebiedsgerichte werking voor Limburg (Vereniging voor Ruimtelijke Planners)

>> Limburgers en Genkenaars reageren

Is Limburg een laboratorium voor het  industriële en verstedelijkte landschap van de toekomst? Op 8, 9, 10 en 11 oktober 2013 - de week voor de Dag van de Architectuur – wordt nagedacht over onze ruimtelijke toekomst in lezingen, masterclasses en workshops. Lokale en regionale specialisten komen samen in C-mine in Genk.

De Avond van de Architectuur is het sluitstuk van deze intensieve werkweek. Experten presenteren hun visie op de toekomst van Limburg. Bewoners en lokale beleidsmakers reageren.

 

- Een Primeur !

Minister Joke Schauvliege maakt de laureaat bekend van:

C U L T U U R P R I J S   A R C H I T E C T U U R
de winnaar ontvangt een kunstwerk van Philip Aguirre

>> We gaan met minister en laureaat in gesprek

De Cultuurprijs Architectuur wordt tweejaarlijks uitgereikt, als blijk van erkenning voor organisaties of personen die een opmerkelijke bijdrage hebben geleverd aan de architectuurcultuur in Vlaanderen. Vorige prijswinnaars waren o.a. Wim Cuyvers, Coussée en Goris, en bOb Van Reeth. De voorzitter van de jury is de laureaat van 2010, Paul Vermeulen.

 

Praktisch

Avond van de Architectuur
Zaterdag 12 oktober 2013, 19u30, Grote zaal, C-Mine Genk

Achteraf ontvang je het Stadsportret van Pascal Verbeken en ben je welkom op de receptie.

 

Home Praktisch Mijn Dag Registreer/login
Mijn Dag ❤ / Mijn reservaties
Je moet ingelogd zijn om
te kunnen toevoegen aan 'mijn dag'.