Van uitzicht tot inzicht ...

De Dag van de architectuur nodigt je uit om verder te gaan dan je eerste blik en nieuwe inzichten te verwerven over architectuur. Tijdens bezoeken en rondleidingen in de vele gebouwen kan je nieuwe plekken ontdekken en van gedachten wisselen. Van UITZICHT tot INZICHT is een kans om de meerwaarde van architectuur te ontdekken.

De wijze waarop wij leven heeft zijn weerslag op de architectuur. Gebouwen leveren culturele meerwaarde wanneer ze op uitzonderlijke wijze de cultuur en de bouwkunde van een tijd belichamen. Sommige gebouwen zijn 'voor' op hun tijd. Ze zijn vernieuwend en groeien uit tot een icoon. De betekenis van het gebouw levert een symbolische meerwaarde.

De architect is de sleutelfiguur om meerwaarde te creëren voor een gebouw. Ontwerpen is meer dan het louter ruimtelijk organiseren van functies. Een architect tast de verschillende mogelijkheden af om het gebouw vorm en identiteit te geven en moet de ruimtelijke beleving versterken. Hij/zij put inspiratie uit de oriëntatie, de gedragingen van de gebruiker en de specifieke wensen van de bouwheer. De architect maakt keuzes in materiaalgebruik, constructiemethode, de positie van de ruimtes en jongleert tot de verschillende stukken in elkaar passen tot een uniek bouwwerk. De meerwaarde van het ontwerp ontstaat wanneer het gebouw voldoet aan alle wensen en behoeften op een haast vanzelfsprekende manier.

Elke architecturale ingreep heeft invloed op zijn omgeving. Een gebouw staat nooit op zichzelf, maar wordt 'ingepast'. Soms is het gebouw een icoon, een baken in de stad of in het landschap. Maar het kan ook een verbindend element zijn dat structuur en samenhang brengt. Een nieuw gebouw is een meerwaarde voor de hele omgeving wanneer het een krachtig signaal uitzendt en de buurt een nieuwe beleving of identiteit geeft.

Dagelijks vertoeven we in private woningen, publieke gebouwen, straten, parken en pleinen. De publieke ruimte is het geheel van plekken waar ontmoeting en de confrontatie met elkaar en de 'ander' centraal staat. Gebouwen en publieke plaatsen die onze leefomgeving aantrekkelijk maken of de mogelijkheid tot ontmoeting bieden, geven ons een maatschappelijke meerwaarde.

Maak je keuze in het ruime aanbod en ontdek voor jezelf wat meerwaarde in architectuur voor jou betekent. Ik wens je een ontmoeting vol nieuwe inzichten.

Katrien Vandermarliere
Directeur Vlaams Architectuurinstituut

Terug

 
partners