Contact

Vlaams Architectuurinstituut (VAi)

Jan Van Rijswijcklaan 155
2018 Antwerpen

www.vai.be

Dag van de architectuur

T 03-257 52 13
dagvandearchitectuur@vai.be

www.dagvandearchitectuur.be

Terug

 
partners