Dag van de architectuur, ruimte voor dialoog

De Dag van de architectuur is stilaan een begrip geworden. Tweejaarlijks organiseert het Vlaams Architectuurinstituut samen met culturele architectuurverenigingen, lokale stadsbesturen, honderden architecten en vrijwilligers dit festival van hedendaagse architectuur. Hiermee willen de initiatiefnemers een grotere en betere bekendmaking geven aan de betekenis van hedendaagse architectuur. Want er is ruimte voor dialoog met architecten en bouwheren én tijd voor een persoonlijke ervaring in meer dan honderd opmerkelijke gebouwen uit Vlaanderen.

Uit de recent voorgestelde architectuurnota van de Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut citeren we dat Vlaanderen nood heeft aan een doortastend en toekomstgericht beleid waarvan architectuur integraal deel uitmaakt. Er wordt gepleit voor de ontwikkeling van een nieuwe attitude, de zogenaamde architectuurreflex. Deze reflex gaat uit van de idee dat iedere beslissing een ruimtelijke of architecturale beslissing inhoudt. Goede architectuur beschikt over de unieke eigenschap orde en kwaliteit te brengen in de strijd om de ruimte. In een versnipperde regio als Vlaanderen zijn ruimtelijke planning en architectuur meer dan een luxe, ze zijn een noodzaak.

Net als ieder denken heeft het denken over architectuur zuurstof nodig. Debat, ontwerpend onderzoek, kritiek, historisch onderzoek, ze vormen het intellectuele en brede culturele draagvlak van de architectuur. Ook dat maakt deel uit van kwaliteitsvolle en doordacht ontworpen gebouwen. Iedere ingreep in de omgeving vloeit voort uit een reflectie over die omgeving. De Vlaamse Overheid wil via het Kunstendecreet en Erfgoeddecreet dit denken over de gebouwde omgeving stimuleren en presenteren.

Het is belangrijk dat naast de ontwerpers ook burgers nadenken over de omgeving waarin ze leven, de ruimte die we voor onszelf en de toekomst creëren. U bent tenslotte de gebruiker, en soms ook opdrachtgever. Architectuurcultuur is geen goed van enkelen, het behoort iedereen toe. De Dag van de architectuur is een uitgelezen moment om uw stem te laten horen in dit debat. De Vlaamse overheid ondersteunt dan ook ten volle dit publieksgebeuren over architectuur en wenst u bijzondere ruimtelijke ervaringen toe!

Joke Schauvliege
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur

Terug

 
partners