Gent

Opengestelde gebouwen
Rondleidingen door de stad
Meer architectuur


Download plan Gent

De ambitie van Gent is een leefbare en duurzame samenleving te ontwikkelen. Dit uit zich in de realisatie van een diverse, uitdagende en hedendaagse architectuur. Het architectuurbeleid is gebaseerd op drie criteria: een gebouw 'past' in de omgeving, een gebouw is het resultaat van een eigentijdse ontwerpmethodiek en een gebouw is tegelijk een meerwaarde voor de stad in haar geheel. Een van de voorbeelden is het ontwerp gemaakt voor de uitbreiding van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde op de site aan de Sint-Pietersabdij door een nauwe samenwerking tussen de universiteit en de stad. Respect voor het historisch erfgoed en het bestaande weefsel vormden het uitgangspunt van het project.

Daarnaast krijgen de stedenbouwkundige ontwikkelingen in de Rabotwijk stilaan vorm. De draagwijdte van de ontwikkelingen rond Rabot is van een grote schaal. Ingrepen als het Gerechtsgebouw, het Jongerencentrum en het Rabotpark zijn hefbomen die de dynamiek aansturen. In het deelgebied van de Brugse Poort tracht men door de aanleg van parken en open ruimte extra zuurstof te creëren voor de huidige bewoners. Men wil een divers publiek aantrekken door de opwaardering van de site en door de bouw van nieuwe sociale woningen. De inspanningen die de stad Gent heeft geleverd aan haar stedelijke structuur, publieke ruimte en huisvesting, krijgen een positieve respons. In 2008 werd Gent uitgeroepen tot de gezelligste stad van Vlaanderen.

i.s.m. Stad Gent

Terug

 
partners