Oostende

Opengestelde gebouwen
Rondleidingen door de stad
Meer architectuur


Download plan Oostende

Oostende, dé koninklijke badstad met een opmerkelijk erfgoed, heeft dankzij een opvallende stadsvernieuwingscampagne een nieuwe aanblik. De publieke ruimte kreeg bijzondere aandacht: de stadspleinen, boulevards en parken werden opgefrist. Aangename routes voor fietser en voetganger die het groene netwerk doorkruisen, zijn hiervan getuige. Daarnaast voerde de stad onder het motto 'Behoud door ontwikkeling en ontwikkeling door behoud' een resem renovaties uit.

Dit resulteerde in de integratie van hedendaagse, kleinschalige ingrepen in het waardevolle patrimonium of de inbedding van architecturale nieuwbouw in het historische weefsel. Recent tracht de stad zich te profileren als woonstad. Door nauw samen te werken met private ontwikkelaars ontpoppen zich kwaliteitsvolle interventies als het wooncomplex Nieuw Helmond of de transformatie van de historische site van het Militair Hospitaal. De spanning tussen de oude grandeur en de hedendaagse architectuur leveren een boeiend stadsbeeld op en een meerwaarde voor het stedelijk leven.

i.s.m. Oostende Werft vzw 

Terug

 
partners