Mechelen

Opengestelde gebouwen
Rondleidingen door de stad
Meer architectuur


Download plan Mechelen

In de jaren negentig zette Mechelen de opwaardering van de binnenstad in door de heraanleg van de publieke ruimte. Het netwerk van straten en pleinen dat het architecturaal patrimonium en de historische plekken bindt, werd getransformeerd tot een omgeving waar het aangenaam flaneren en vertoeven is. De paden langs de oevers van de Dijle vormen de aders van een nieuw fiets- en wandelnetwerk dat tot ver buiten het centrum reikt. Samen met het openleggen van de oude rivier 'Melaan' worden de historische waterlopen in hun functie als structurerend element hersteld.

Sinds enkele jaren verschuift de aandacht naar de negentiende- eeuwse gordel. Grootschalige projecten onder de vorm van de reconversie van industriële sites en de renovatie van historische gebouwen blazen nieuw leven in verloederde stadswijken. De transformatie van de oude brouwerijen op de Lamotsite tot een stedelijke mix van wonen, winkelen, hotel, congres- en erfgoedcentrum geven een krachtig signaal aan de buurt en de stad. De ontwikkeling van de Dossinkazerne zal het nieuwe 'Joods Museum voor Deportatie en Verzet' en documentatiecentrum huisvesten. De site wordt gekoppeld aan de publieke ruimte langsheen de Dijle en zal een hernieuwde identiteit geven aan de plek. Het terrein van het Spijker krijgt een nieuwe impuls met een hedendaagse woonproject. Ook het Loretteklooster dat hieraan grenst, wordt gerenoveerd tot woningen rond een binnentuin.

Maar de ambities van de stad reiken nog verder. Ze situeren zich aan de rand van de stad, daar waar het oude centrum de omliggende wijken raakt. De relatie tussen beide is zoek, de ringboulevard wordt door het verkeer erg belast. De sites van de voormalige stadspoorten vormen hier de sleutel. De uitdaging van de stationsomgeving beperkt zich niet tot de herstructurering van de spoor- en stationsinfrastructuur, maar betrekt heel Mechelen Oost als een stapsteen tussen beide zijden van de ring.

Terug

 
partners