Herentals

Opengestelde gebouwen
Rondleidingen door de stad

Download plan Herentals

De stad Herentals engageert zich als bouwheer voor kwaliteitsvolle architectuur. Dit bewijst ze door de uitbreiding van het gemeentehuis in het gehucht Noorderwijk. Het project geeft de ambitie weer voor toekomstige realisaties en biedt ook een antwoord op de stedenbouwkundige vraag naar nieuwe en meer publieke ruimte. Deze kwaliteit tracht men ook na te streven in de opwaardering van de schoolinfrastructuur. Hiervoor doet men beroep op de Vlaamse Bouwmeester en de procedure van de Open Oproep.

Daarnaast leiden tal van privé-initiatieven tot kwaliteitsvolle ingrepen zowel op het niveau van de eengezinswoning als op de vrije kavel of in het bouwblok. Ook het bedrijfsleven vertoont interessante voorbeelden van hedendaagse architectuur door het verwezenlijken van opmerkelijke bedrijfsgebouwen op het industrieterrein Klein Gent. De toekomstige uitdagingen van de stad zijn naast architectuur vooral van stedenbouwkundige aard: efficiënt ruimtegebruik van het verkavelde platteland met aandacht voor het creëren van een boeiende publieke ruimte en met aandacht voor het vrijwaren van de schaarse open ruimte.

i.s.m. Ar-tur vzw

Terug

 
partners