Brussel

Opengestelde gebouwen
Rondleidingen door de stad
Meer architectuur


Download plan Brussel

Stadsvernieuwing in Brussel kenmerkt zich door een mix van stedenbouwkundige projecten en kleinschalige interventies. De complexiteit van bestuursorganen bemoeilijkt de ontwikkeling van een globaal verhaal en de planvorming van grootschalige stedelijke projecten. Aan uitdagingen ontbreekt het niet. Deze situeren zich op het vlak van mobiliteit, de inrichting van de publieke ruimte en de verbetering van de levenskwaliteit op wijkniveau. Naast het imago van de anonieme hoofdstad, van een internationaal georiënteerd zaken- en dienstencentrum en een etnische smeltkroes wil de stad ook graag een stedelijke omgeving creëren waar het aangenaam wonen en vertoeven is. De politiek kwam aan dit verlangen tegemoet door de introductie van instrumenten als de 'wijkcontracten', het oprichten van een Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling als coördinator voor grootschalige projecten, en door de functie van een bouwmeester.

Vandaag de dag zien we in het Brusselse landschap, her en der verspreid, architecturale kwaliteitsvolle injecties op microschaal. Opmerkelijk genoeg zijn het voornamelijk realisaties van culturele infrastructuur of privé-initiatieven die spelen vanuit de kunstensector. Zij genereren een nieuwe dynamiek en geven een positieve impuls aan achtergestelde wijken. Het zijn deze ingrepen die de ambities aangeven, een voorbeeld- en voortrekkersrol vervullen voor wat nog komen zal.

i.s.m. Recyclart vzw

Terug

 
partners